Plán prednášok

Rozvrh prednášok:  OTORINOLARYNGOLÓGIA Rozvrh prednášok: OTORINOLARYNGOLÓGIA V. ročník všeobecného lekárstva letný semester, šk.rok 2021/2022 Prednášky sa konajú dištančnou formou v MS Teams Pondelok 14.2.2022, 14.30 – 17.20 Prof. MUDr. M. Profant, CSc.Úvod do otorinolaryngológie, Poruchy sluchu, zápaly stredného ucha, Otoskleróza, zlomeniny spánkovej kosti, Chronický zápal stredného ucha, Neurinóm, sluchového nervu, Senzorineurálna porucha sluchu a otologické implantáty Utorok … Continue reading Plán prednášok