Rozvrh hodín

Výučba sa bude konať od 15.2.2021 do 18.6.2021.

Povinná letná prax od 15.2.2021 do 12.3.2021.

Prednášky dištančne od 15.3.2021 do 26.3.2021.

Skúškové obdobie od 21.6.2021 do 30.7.2021.

Stáže sa budú konať podľa rozvrhu a prezenčne.