Linky

Linky

www.sso.sk – Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

www.scki.sk – Slovenské centrum kochleárnej implantácie

http://medtube.net – portál s videami z medicíny

www.eaorl-hns.org – Európska akadémia pre ORL a chirurgiu hlavy a krku
www.fmed.uniba.sk – Lekárska Fakulta UK
http://www.rakovinahrtana.sk – stránka venovaná problematike rakoviny hrtana
www.bsm.sk – Bratislavský spolok medikov
www.zzz.sk – Zoznam Zdravotníckych Zariadení