Telefónny Zoznam

Telefónny zoznam

1.ORL klinika LFUK, FNsP a SZU, Antolská 11, Bratislava

Prof. MUDr. Profant, CSc. pracovňa 2052 ambul. 2556
Prim. MUDr. Barta, PhD. pracovňa 2793 ambul. 2556
Horváthová, sekretariát prednostu 2052  
     
MUDr. Nechojdomová, PhD. 2796  
MUDr. Pospíšilová 2796  
     
MUDr. Bercíková 2794  
MUDr. Pavlovčinová, PhD. 2794  
MUDr. Volmutová (FON.) 2794  
     
MUDr. Jäger 2027  
     
MUDr. Babinec 2839  
MUDr. Matulník 2839  
MUDr. Rosoľanka 2839  
MUDr. Siváček 2839  
MUDr. Varga  
     
MUDr. Štefanička, PhD. 2810  
MUDr. Tedla, PhD. 2810  
MUDr. Rada Dušan,

MUDr.Tomáš Václavík

MUDr. Martin Čverha

2839  
     
Doc. MUDr. Kabátová, CSc. 3755  
Prim. MUDr. Šimko, CSc. (FON.) 2507 pracovňa 3005
Prim. PaedDr. Šimková (LOGOP.) 2028  
MUDr. Šuchová, PhD. (FON.) 3582  
     
MUDr. Kristína Krchňavá 2798  
MUDr. Mária Homolová 2798  
MUDr. Zuzana Javorská 2798  
MUDr. Diana Víglaská 2798  
MUDr. Michaela Wzošová 2798  
     
ORL ambulancia 2958  
ORL ambulancia všeobecná a príjmová 2449  
Ambulancia otologická, rinologická pre choroby spánku a detská ambulancia 2556  
ORL ambulancia onkologická 2627  
ORL ambulancia všeobecná a pre poruchy prehĺtania 2525  
     
Audiometria 3753  
Vestibulologická amb. 2784  
Vrchná sestra, Petríková Alena 3258  
Dokumentačná, Hubková Regína 3257  
Vyšetrovňa B 2787  
Stanovište B 2791  
Zákrokovňa, Heckel Veronika 2797  
Vyšetrovňa A + stanovište A 2790  
Operačka č. 7 2954  
Operačné sestry 2982  
Kochleárne implantáty 3754