Telefónny Zoznam

 

   
KLINIKA OTORINOLARYNGOLÓGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU LFUK A UNB 
   
Prof. MUDr. Profant Milan, CSc  pracovňa  2052
MUDr. Barta Tibor, PhD. pracovňa 2793
Horváthová Štefánia, sekretariát prednostu  2052
Doc. MUDr. Kabátová Zuzana,CSc.  pracovňa                                                    3755
Doc. MUDr. Štefanička Patrik, PhD. 2810
Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. MPH  2810
MUDr. RNDr. Varga Lukáš, PhD. 2839
MUDr. Gabriela Pavlovčínová, PhD. 2794
MUDr. Janka Antalová, PhD. 2796
MUDr. Matulník Peter 2839
MUDr. Siváček Ján 2839
MUDr. Pospíšilová Zuzana 2796
MUDr. Nechojdomová Daniela,PhD. 2796
MUDr. Rosoľanka Michal 2839
MUDr. Lužáková Alica  2796
MUDr. Bercíková Branislava  2794
MUDr. Babinec Matej  2839
MUDr. Viglaská Diana 2794
MUDr. Michaela Gangwar  2798
MUDr. Zuzana Javorská 2798
PhDr. Žofia Frajková  2798
Izba lekárov na stáži  2798
Recepcia ORL      0907 025 963
ORL ambulancia všeobecná a príjmová 2449
Ambulancia otologická, rinologická pre choroby spánku a detská ambulancia 2556
ORL ambulancia onkologická 2627
ORL ambulancia všeobecná a pre poruchy prehĺtania 2525
Audiometria 3753
Vestibulologická amb. 2784
Vrchná sestra, Petríková Alena 3258
Dokumentačná, Hubková Regína 3257
Vyšetrovňa B 2787
Stanovište B 2791
Zákrokovňa, Heckel Veronika 2797
Vyšetrovňa A + stanovište A 2790
Operačka č. 7 2954
Operačné sestry 2982
Kochleárne implantáty 3754
   
 Foniatrické oddelenie   
MUDr. Šuchová, PhD.                                                                         3582
MUDr. Zuzana Volmutová  2794
MUDr. Gabriela Vidanová  2798
Foniatrická ambulancia 2507
Logopedické oddelenie   
Prim. PaedDr. Šimková                                                                                           2028