Telefónny Zoznam

Telefónny zoznam

1.ORL klinika LFUK, FNsP a SZU, Antolská 11, Bratislava

Prof. MUDr. Profant, CSc. pracovňa 2052 ambul. 2556
Prim. MUDr. Barta, PhD. pracovňa 2793 ambul. 2556
Horváthová, sekretariát prednostu 2052
MUDr. Nechojdomová, PhD. 2796
MUDr. Pospíšilová 2796
MUDr. Bercíková 2794
MUDr. Pavlovčinová, PhD. 2794
MUDr. Volmutová (FON.) 2794
MUDr. Jäger 2027
MUDr. Babinec 2839
MUDr. Matulník 2839
MUDr. Rosoľanka 2839
MUDr. Siváček 2839
MUDr. Varga 2839
MUDr. Štefanička, PhD. 2810
MUDr. Tedla, PhD. 2810
MUDr. Rada Dušan 2839  
Doc. MUDr. Kabátová, CSc. 3755
Prim. MUDr. Šimko, CSc. (FON.) 2507 pracovňa 3005
Prim. PaedDr. Šimková (LOGOP.) 2028
MUDr. Šuchová, PhD. (FON.) 3582
MUDr. Martina Košarišťanová 2798
MUDr. Denisa Kudelová 2798
MUDr. Zuzana Capová 2798
MUDr. Zuzana Zábranská 2798
MUDr. Zuzana Hlávková 2798
ORL ambulancia 2958
ORL ambulancia všeobecná a príjmová 2449
Ambulancia otologická, rinologická pre choroby spánku a detská ambulancia 2556
ORL ambulancia onkologická 2627
ORL ambulancia všeobecná a pre poruchy prehĺtania 2525
Audiometria 3753
Vestibulologická amb. 2784
Vrchná sestra, Petríková Alena 3258
Dokumentačná, Hubková Regína 3257
Vyšetrovňa B 2787
Stanovište B 2791
Zákrokovňa, Heckel Veronika 2797
Vyšetrovňa A + stanovište A 2790
Operačka č. 7 2954
Operačné sestry 2982
Kochleárne implantáty 3754