Doktorandi

Doktorandské štúdium na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

– ORGANIZÁCIA A KREDITOVÝ SYSTÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Externá forma:

MUDr. Samuel Kunzo – Detská ORL klinika LFUK a DFNsP Bratislava

školiteľ: Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.

MUDr. Rastislav Slávik – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA Bratislava

školiteľ: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

PaedDr. Adelaida Fábianová- Adeli Medical Center, Piešťany

školiteľ: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

MUDr. Branislava Bercíková – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB Bratislava

školiteľ: Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.

Denná forma:

MUDr. Michaela Wzošová – Denný doktorand LFUK na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku

školiteľ: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD

Mgr. Žofia Frajková – Denný doktorand LFUK na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku

školiteľ: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD

Mgr. Zuzana Slobodová – Denný doktorand LFUK na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku

školiteľ: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.