Zoznam Pracovníkov

Personálne obsadenie pracoviska:

Pracovníci LFUK

Prof. MUDr. Profant Milan, CSc. prednosta – Atestácia I. a II. stupňa z ORL + CSc.
Doc. MUDr. Kabátová Zuzana, CSc. Atestácia I. a II. stupňa z ORL + CSc.
MUDr. Štefanička Patrik, PhD. Atestácia I.a II. stupňa z ORL + PhD.
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD. špecializačná skúška z ORL + PhD.
MUDr. Gabriela Pavlovčinová, PhD. špecializačná skúška z ORL + PhD.
Štefánia Horváthová Sekretariát
Doc. MUDr. Tedla Miroslav, PhD. PMH Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL + PhD.
MUDr. Jana Antalová, PhD. (MD – materská dovolenka)

Zdravotnícki pracovníci (lekári)

MUDr. Barta Tibor, PhD., Prim. Atestácia I.a II. stupňa z ORL + PhD.
MUDr. Jäger Milan Atestácia I. a II. stupňa z ORL + PhD.
MUDr. Matulník Peter Atestácia I. stupňa z ORL
MUDr. Siváček Ján Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL
MUDr. Pospišilová Zuzana Atestácia I. stupňa z ORL
MUDr. Rosoľanka Michal Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Lužáková Alica (MD – materská dovolenka)
MUDr. Marková Andrea materská dovolenka
MUDr. Bercíková Branislava Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Babinec Matej Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Nechojdomová Daniela, PhD. Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL + PhD.
MUDr. Diana Víglaská (lekár v špecializačnej príprave)

Lekári iných pracovísk na dlhodobom predatestačnom školení z otorinolaryngológie

MUDr. Kristína Balabanová (Nové Zámky od 1.9.2019 do 31.8.2021)
MUDr. Katarína Pilarčíková (Nitra,  od 1.9.2019 do 31.8.2021)
MUDr. Rada Dušan (ORL Ružinov) (1.1.2019-31.12.2021)
MUDr. Lenka Radičová (Detská ORL, od 1.9.2019 do 31.8.2020)
MUDr. Zuzana Zábranská (ORL Trnava) (3.9.2018 – 31.8.2020)
MUDr. Zuzana Hlávková (ORL Trnava) (3.9.2018 – 31.8.2020)
MUDr. Michaela Wzošová Denné doktorandské štúdium LFUK, špecializačné štúdium
Mgr. Žofia Frajková

SZP jednozmenná prevádzka
SZP

Mgr. Petríková Alena – vedúca sestra
Studená Eva – úseková sestra
Mgr. Kalužayová Alexandra- úseková sestra
Hubková  Regína –  referentka pre zdravotnú dokumentáciu
Drabantová Janka- sestra na ambulancii
Horváthová Lýdia- sestra na ambulancii
Hlavatá Anna- sestra na ambulancii
Šuttová Silvia – sestra na ambulancii
Gašparová Júlia- sestra na ambulancii
Buciová Mária – praktická sestra na ambulancii
Kováčiková Izabela-  sestra na ambulancii
Vargová Mária – sestra na vestibulologickej ambulancii
Clementisová Andrea- sestra na ambulancii- audiologický úsek
Bonková Iveta –  sestra na audiometrii-audiologický úsek
Mgr. Hajzoková Alena –  sestra na audiometrii- audiologický úsek
Petríková Gabriela – sestra na audiometrii- audiologický úsek
Grančičová Dáša- sestra na ambulancii- audiologický úsek

Stredný zdravotnícky personál – aktuálny zoznam
SZP : trojsmenná prevádzka
Dobšovičová Mária
Kapušová Jitka ½ úväzok
Malacká Alena
Mayerová Ružena ½ úväzok
Péková Silvia
Takácsová Iveta
Mgr.Zalubelová Daniela
Semanová Dáša
Siváčková-Vargová Nina
Mgr.Sukupová Mária
Schramová Gabriela
Laurincová Lenka
Urbanová Monika
Bc. Wiesingerová Martina
Gönczyová Evelyn
Feketeová Simona
Bc.Tkáčová Katarína
Kvasková Jarmila

Zákrokovňa :
Heckel Veronika – sestra- inštrumentárka

Praktická sestra:
Jančovičová Iveta
Šarköziová Veronika

PP, sanitár:
Čechová Dagmar PPvZ
Sarközi Mária- PPvZ
Pirošková Verona- PPvZ
Némethová Katarína –sanitárka
Krcheň Eva -sanitárka
Kotek František – PPvZ
Pálešová Ružena- PPvZ

Komplex operačných sál (2. poschodie)PZP
Rybanská Emília – úseková inštrumentačná sestra
Brunovská Zuzana – inštrumentačná sestra
Nachmazovová Kamila – inštrumentačná sestra
Némethová Soňa – inštrumentačná sestra
Jajcajová Katarína – inštrumentačná sestra
Suzanne Bembová – sestra na op.sále
Lucia Lévaiová – setra na op.sále
Zuzana Dugovičová – sestra na op.sále

SZP ambulantný trakt
Hlavatá Anna – sestra na ambulancii
Gašparová Júlia– sestra na ambulancii
Špalková Izabela – sestra na ambulancii- recepcia
Horváthová Lýdia – sestra na ambulancii
Šuttová Silvia – sestra na ambulancii
Drabantová Janka- sestra na ambulancii
Buciová Mária – praktická sestra na ambulancii