Zoznam Pracovníkov

Personálne obsadenie pracoviska:

Pracovníci LFUK

Prof. MUDr. Profant Milan, CSc. prednosta – Atestácia I. a II. stupňa z ORL + CSc.
Doc. MUDr. Kabátová Zuzana, CSc. Atestácia I. a II. stupňa z ORL + CSc.
Doc. MUDr. Štefanička Patrik, PhD. Atestácia I.a II. stupňa z ORL + PhD.
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD. špecializačná skúška z ORL + PhD.
MUDr. Gabriela Pavlovčinová, PhD. špecializačná skúška z ORL + PhD.
Štefánia Horváthová Sekretariát
Hubková Regina Sekretariát.
Doc. MUDr. Tedla Miroslav, PhD. PMH Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL + PhD
MUDr. Jana Antalová, PhD. špecializačná skúška z ORL + PhD.

Zdravotnícki pracovníci (lekári)

MUDr. Barta Tibor, PhD., Prim. Atestácia I.a II. stupňa z ORL + PhD.
MUDr. Matulník Peter Atestácia I. stupňa z ORL
MUDr. Siváček Ján Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL
MUDr. Pospišilová Zuzana Atestácia I. stupňa z ORL
MUDr. Rosoľanka Michal Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Lužáková Alica Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Marková Andrea materská dovolenka
MUDr. Bercíková Branislava Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Babinec Matej Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Nechojdomová Daniela, PhD. Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL + PhD.
MUDr. Diana Víglaská (lekár v špecializačnej príprave)
MUDr. Michaela Wzošová Denné doktorandské štúdium LFUK, špecializačné štúdium
Mgr. Žofia Frajková Denné doktorandské štúdium ORL – logopédia
MUDr. Zuzana Javorská Denné doktorandské štúdium LFUK, špecializačné štúdium
Mgr. Zuzana Slobodová Denné doktorandské štúdium ORL – SAV

Lekári iných pracovísk na dlhodobom predatestačnom školení z otorinolaryngológie

MUDr. Kristína Lukáčová (Nové Zámky od 1.9.2019 do 31.8.2021)
MUDr. Katarína Pilarčíková (Nitra,  od 1.9.2019 do 31.8.2021)
MUDr. Václavík Tomáš  (UNB Ružinov, SZU do 31.8.2021)
MUDr. Mária Homolová (NUDCH do 31.8.2021)
MUDr. Martin Čverha (NUDCH do 31.8.2021)
MUDr. Kristína Krchňavá (Trnava do 31.8.2022)
MUDr. Gabriela Vidanová (Foniatria UNB Petržalka)

SZP

 • Mgr. Petríková Alena – vedúca sestra
 • Studená Eva – úseková sestra
 • Mgr. Kalužayová Alexandra- úseková sestra
 • Hubková  Regína –  referentka pre zdravotnú dokumentáciu,
 • Horváthová Lýdia- sestra na ambulancii
 • Hlavatá Anna- sestra na ambulancii
 • Gašparová Júlia – sestra na ambulancii
 • Drabantová Janka- sestra na ambulancii
 • Buciová Mária- praktická sestra na ambulancii – preklad na amb.FD 7.1.2020
 • Šuttová Silvia – sestra na ambulancii
 • Špalková Izabela-  sestra na ambulancii 
 • Vargová Mária – sestra na vestibulologickej ambulancii –odchod  30.6.2020
 • Clementisová Andrea- sestra na vestibul. ambulancii- audiologický úsek
 • Bonková Iveta –  sestra na audiometrii-audiologický úsek
 • Mgr. Hajzoková Alena –  sestra na audiometrii- audiologický úsek
 • Petríková Gabriela – sestra na audiometrii- audiologický úsek odchod do dôchodku 30.6.2020
 • Grančičová Dáša- sestra na vestibul.ambulancii – audiologický úsek

Komplex operačných sál (2. poschodie)PZP

 • Rybanská Emília – inštrumentačná sestra
 • Brunovská Zuzana – inštrumentačná sestra
 • Nachmazovová Kamila – inštrumentačná sestra
 • Némethová Soňa – úseková inštrumentačná sestra
 • Jajcajová Katarína – inštrumentačná sestra
 • Lucia Lévaiová – sestra na op.sále
 • Zuzana Dugovičová – sestra na op.sále

SZP : trojzmenná prevádzka:

 • Dobšovičová Mária odchod zo zdravotných dôvodov 27.4.2020
 • Kapušová Jitka 0,5 úväzok
 • Malacká Alena
 • Mayerová Ružena 0,5 úväzok –odchod do dôchodku 30.6.2020
 • Péková Silvia 
 • Takácsová Iveta    
 • Mgr. Zalubelová Daniela             
 • Semanová Dáša            
 • Siváčková-Vargová Nina                  
 • Mgr. Sukupová Mária- odchod do dôchod.30.6.2020+ nástup na 0,5 úväzok 1.9.2020
 • Schramová Gabriela
 • Laurincová Lenka
 • Urbanová Monika
 • Kvasková Jarmila
 • Bc. Wiesingerová Martina
 • Gonczyová Evelyn 
 • Feketeová Simona
 • Mgr. Zich (Tkáčová) Katarína
 • Mgr. Viskup Marcel-nástup 1.2.2020 0,5 úväzok

Zákrokovňa  :

 • Heckel Veronika –  sestra- inštrumentárka 
 • Kotek František – PZP

Praktická sestra:

 • Jančovičová Iveta-  odchod 31.7.2020
 • Šarkoziová Veronika

PZP, sanitár:

 • Čechová  Dagmar PZP
 • Sarkozi Mária- PZP
 • Pirošková Verona- PZP      
 • Némethová Katarína –sanitárka
 • Pálešová Ružena -PZP
 • Khandlová Iveta-  PZP, nástup 15.9.2020