Zoznam Pracovníkov

Personálne obsadenie pracoviska:

Pracovníci LFUK

Prof. MUDr. Profant Milan, CSc. prednosta – Atestácia I. a II. stupňa z ORL + CSc.
Doc. MUDr. Kabátová Zuzana, CSc. Atestácia I. a II. stupňa z ORL + CSc.
Doc. MUDr. Štefanička Patrik, PhD. Atestácia I.a II. stupňa z ORL + PhD.
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD. špecializačná skúška z ORL + PhD.
MUDr. Gabriela Pavlovčinová, PhD. špecializačná skúška z ORL + PhD.
Štefánia Horváthová Sekretariát
Hubková Regina Sekretariát
Doc. MUDr. Tedla Miroslav, PhD. MPH Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL + PhD
MUDr. Jana Antalová, PhD. špecializačná skúška z ORL + PhD.

Zdravotnícki pracovníci (lekári)

MUDr. Barta Tibor, PhD., Prim. Atestácia I.a II. stupňa z ORL + PhD.
MUDr. Matulník Peter Atestácia I. stupňa z ORL
MUDr. Siváček Ján Atestácia I. a špecializačná skúška z ORL
MUDr. Pospišilová Zuzana Atestácia I. stupňa z ORL
MUDr. Rosoľanka Michal Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Lužáková Alica Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Nechojdomová Daniela, PhD.Atestácia I. a špealizačná skúška z ORL + PhD.
MUDr. Bercíková Branislava Špecializačná skúška z ORL, externé
doktorandské štúdium ORL LFUK
MUDr. Babinec Matej Špecializačná skúška z ORL
MUDr. Javorská Zuzana Denné doktorandské štúdium LFUK,
špecializačné štúdium
MUDr. Víglaská Diana (lekár v špecializačnej príprave), externé
doktorandské štúdium ORL LFUK
MUDr. Gangwar Michaela Denné doktorandské štúdium LFUK,
špecializačné štúdium , MD
Mgr. Frajková Žofia Denné doktorandské štúdium ORL –
logopédia
Mgr. Pavlenková Zuzana Denné doktorandské štúdium ORL- SAV

Lekári iných pracovísk na dlhodobom predatestačnom školení z otorinolaryngológie

MUDr. Krchňavá Kristína (FN Trnava, od 1.9.2020 do 31.8.2022)
MUDr. Michalenková Mária (FNsP Nitra,  od 1.9.2021 do 31.8.2023)
MUDr. Krchňavá Zuzana (FN Trnava, od 1.9.2021 do 31.8.2023)
MUDr. Grédi Viktor (FNsP Nové Zámky, od 1.9.2021 do 31.8.2023)
MUDr. Paouris Dimitrios (NÚDCh, od 1.9.2021 do 31.8.2022)
MUDr. Majáková Lucia (FNsP Skalica, od 1.9.2021 do 31.12.2022)
MUDr. Gabriela Vidanová (Foniatrické oddelenie, UNB Petržalka, od 1.7.2020 do 30.6.2022)

SZP

 • Mgr. Petríková Alena – vedúca sestra
 • Studená Eva – úseková sestra
 • Mgr. Kalužayová Alexandra- úseková sestra
 • Hubková  Regína –  referentka pre zdravotnú dokumentáciu,
 • Horváthová Lýdia- sestra na ambulancii
 • Hlavatá Anna- sestra na ambulancii
 • Gašparová Júlia – sestra na ambulancii
 • Drabantová Janka- sestra na ambulancii
 • Šuttová Silvia – sestra na ambulancii
 • Špalková Izabela-  sestra na ambulancii 
 • Clementisová Andrea- sestra na vestibul. ambulancii- audiologický úsek
 • Bonková Iveta –  sestra na audiometrii-audiologický úsek
 • Mgr. Hajzoková Alena –  sestra na audiometrii- audiologický úsek
 • Petríková Gabriela – sestra na audiometrii- audiologický úsek
 • Grančičová Dáša- sestra na vestibul.ambulancii – audiologický úsek

Komplex operačných sál (2. poschodie)PZP

 • Némethová Soňa – staničná sestra -inštrumentačná sestra
 • Brunovská Zuzana – inštrumentačná sestra
 • Nachmazovová Kamila – inštrumentačná sestra
 • Mistríková Andrea – úseková inštrumentačná sestra
 • Mgr. Jajcajová Katarína – inštrumentačná sestra
 • Neumann Lucia – inštrumentačná sestra- MD
 • Dugovičová Zuzana – inštrumentačná sestra

SZP : trojzmenná prevádzka:

 • Kapušová Jitka 0,5 úväzok
 • Péková Silvia 
 • Takácsová Iveta    
 • Mgr. Zalubelová Daniela                      
 • Siváčková-Vargová Nina                  
 • Schramová Gabriela
 • Urbanová Monika
 • Kvasková Jarmila
 • Bc. Wiesingerová Martina- MD
 • Gonczyová Evelyn 
 • Feketeová Simona
 • Mgr. Zich (Tkáčová) Katarína
 • Mgr. Viskup Marcel- 0,75 úväzok
 • Syneková Barbora

Zákrokovňa  :

 • Heckel Veronika –  sestra- inštrumentárka 
 • Kotek František – PZP

Praktická sestra:

 • Šarkoziová Veronika

PZP, sanitár:

 • Čechová  Dagmar
 • Pirošková Verona    
 • Pálešová Ružena
 • Khandlová Iveta
 • Folvarská Janka
 • Némethová Katarína